Erciyes İlik Nakli  ve Hücresel Tedavi Merkezi

Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kayseri - Türkiye

Hastalıklar ve Tedavi
  • Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi
  • 6722
Hastalıklar ve Tedavi

Kemik İliğini anlayabilmek için öncelikle hastalıklarınız hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Öncelikle hangi hastalıkların KİT ile tedavi edilebileceğini anlamanız tüm tedavinin başlangıcını oluşturur.

Kemik iliği ve kordon kanı nakliyle tedavi edilebilen hastalıklar şunları içerir:

Lösemi ve lenfomalar:

·         Akut miyelojenik lösemi
·         Akut lenfoblastik lösemi
·         Kronik miyelojenik lösemi
·         Kronik lenfositik lösemi
·         Jüvenil miyelomonositik lösemi
·         Hodgkin lenfoma
·         Non Hodgkin lenfoma

Multiple miyeloma ve plazma hücre bozuklukları

Ciddi aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezliği durumları:

·         Ciddi aplastik anemi
·         Fanconi anemisi
·         Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH)
·         Saf eritrosit aplazisi
·         Amegakaryositozis/konjenital trombositopeni

CKİY ve diğer genetik immün sistem bozuklukları:

·         Ciddi kombine immün yetmezlik (CKİY ve tüm alt tüpleri)
·         Wiskott Aldrich sendromu

Hemoglobiopatiler:

·         Beta talasemi major
·         Orak hücre hastalığı

Hurler Sendromu ve diğer genetik metabolik bozukluklar

·         Hurler Sendromu (MPS-IH)
·         Adrenolökodistrofi
·         Metakromatik lökodistrofi

Miyelodisplastik ve miyeloproliferatif bozukluklar:

·         Refraktor anemi (Tüm tüpleri)
·         Kronik miyelomonositik lösemi
·         Agnojenik miyeloid metaplazi (miyelofibrozis)

Ailesel eritrofagositik lenfohistiyositoz ve diğer histiyositik bozukluklar

Diğer habis tümörler

Önemli Linkler

  • EBMT
  • JACIE
  • GENKÖK
  • ERU

Ziyaretcilerim

820119 Kişi ziyaret etti.