Erciyes İlik Nakli  ve Hücresel Tedavi Merkezi

Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kayseri - Türkiye

	JACIE nedir?
  • Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi
  • 6990
JACIE nedir?

1) JACIE nedir?

JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT); Dünya ve Avrupa Kemik İliği nakli Cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren bir kuruluştur.

JACIE, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği bir kuruluştur. Avrupadaki tüm merkezlerin aynı standartta kök hücre nakli hizmeti verebilmesi için kalite standartları hazırlar, bu standartları taşıyan merkezleri denetler ve kalite standardına uygunluk onayı alan merkezlere ve JACIE kalite belgesi verir.

JACIE belgesi alan Kemik İliği Nakli Merkezleri, Avrupa ve Tüm dünya ülkeleri tarafından tanınır ve bu merkezlere devlet ve sağlık sigorta şirletleri tarafından hasta gönderilip tedavi ettirilebilir.

 KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİNİN HİZMET KALİTESİ NELER KAZANDIRACAK?

Merkezimizin hizmet kalitesinin artması icin daha fazla sayıda doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli gerekecek. Daha kaliteli malzemeler kullanılacak ve sonuçta hizmetler daha pahalıya gelecek. Ancak, Sağlık Bakanlığının yaptığı bir çalışma ile, Hizmet kalite belgesi olan ve özellikle Dünya ve Avrupa Standartlarında Akredite olan klinik ve laboratuarların hizmet bedellerinin artırılması  gündemdedir. Tabiki en önemli kazanç, Daha fazla sayıda Kemik İliği Nakli gereken hastaya hizmet verilebilecektir. Daha da önemlisi, hastaların yaşama oranı artacak, yaşam süreleri uzayacaktır.

Önemli Linkler

  • EBMT
  • JACIE
  • GENKÖK
  • ERU

Ziyaretcilerim

809954 Kişi ziyaret etti.