Erciyes İlik Nakli  ve Hücresel Tedavi Merkezi

Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kayseri - Türkiye

Sağlık Turizmi Nedir ?
  • Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi
  • 7860
Sağlık Turizmi Nedir ?

Sağlık turizmi; diğer turistik faaliyetlerin yanında, sağlığa yönelik hizmet ve tesislerine, belli, önceden planlanmış promosyon faaliyetleri ile turist çekmek için oteller gibi turistik tesisler yapılması veya bölgelerdeki teşebbüsler ve faaliyetlerdir. Bir başka tanıma göre sağlık turizmi “sağlığı koruma, iyileşme amaçlarıyla belirli bir süre için (genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması sonucu doğan hareketlerdir.” (Boz, 2004). Genel olarak sağlık turizmi tanımları termal turizmi kapsamına almakla yetinmektedirler. Oysa sağlık amaçlı turizm hareketi, son on yılda aktif olarak hastane hizmetlerinden faydalanmak için düzenlenen yurt dışı seyahatleri de kapsar hale gelmiştir (Kostak, 2007).

Sağlık turizmi hedef kitlesi sağlığı bozulmuş olan kişiler ile sağlığını korumayı hedefleyen kişilerden oluşmaktadır. Sağlık turizmi, plastik cerrahi, psikiyatri, rehabilitasyon gibi kişilerin sürekli yaşadıkları yerin dışında tedavi olmayı tercih ettikleri hatta tatili tedavi işleminin bir parçası olarak algıladıkları bir ürün çeşididir (Pala ve Bardakoğlu, 2009).

Gelişmiş ülkeler, insan sağlığının korunması, işgücü verimini ve üretimi arttırmak ve sağlıklı yaşamı sağlamak amacı ile termal suların dinlendirici özelliklerinden, iklim ve çevre olanaklarından, diğer turizm çeşitleri ile birlikte yararlanma yoluna gitmeyi seçmektedirler. Türkiye’de de sağlık turizminin ana ekseni şu anda termal turizm ile sınırlıdır. Ancak dünyada termal turizm, SPA olarak adlandırılan daha geniş bir turizm türünün bir parçası olarak kabul edilmektedir. Tedavi amaçlı sağlık turizm ise pazarı her geçen gün büyüyen, insanların gerek tedavi olmak gerekse estetik amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hastane, klinik veya benzeri sağlık kuruluşlarına başvurularını kapsamaktadır (Kostak, 2007).

Dünyada 100 milyar dolara ulaşan bir hacme sahip olan sağlık turizmi, (Yazan, 2007) tıp profesyonellerini de ilgilendiren spesifik bir turizm çeşididir. Artık sadece termal turizm ya da SPA turizmi ile sınırlı kalmamakta bir takım medikal uygulamaları da kapsamına dahil etmektedir. Sağlık hizmetlerinin kapsamının genişlemesi, insanların kaliteli ve düşük maliyetli hizmet beklentisine ülke sağlık sistemlerinin yaşadığı sorunların eklenmesinin ardından, alternatif tedavi imkanı arayışının bir sonucu olarak gelişen tedavi amaçlı seyahatler de sağlık turizmi kavramının önemli bir ayağıdır. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının yüksekliği, bu ülke sosyal güvenlik sistemlerini yaşadığı sıkıntılar, hızla yaşlanan nüfus ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişmeler tedavi amaçlı seyahatlerin çıkış noktası olmuştur. Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve insanları her türlü bilgiye ulaşmada yaşadığı kolaylık ise tedavi amaçlı seyahatlerin itici gücü olmuştur. (Kostak, 2007,17)

Sağlık turizminin gelişmesine bağlı olarak dünyada çok sayıda tesis hayata geçirilmekte ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalar tedavi olmak isteyen ve yeni tıbbı tedavilerden yararlanmak isteyen herkese hitap etmektedir. Sağlık turizmi, termal turizmin rehabilitasyonu kapsadığı gibi plastik cerrahi gibi zorunluluk gerektirmeyen hizmetleri de kapsar.

Önemli Linkler

  • EBMT
  • JACIE
  • GENKÖK
  • ERU

Ziyaretcilerim

809962 Kişi ziyaret etti.