Erciyes kemik İliği Merkezi JACIE  Akreditasyonu 2014
  • Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi
  • 1219
Erciyes kemik İliği Merkezi JACIE Akreditasyonu 2014

Erciyes kemik İliği Merkezi JACIE Avrupa Kalite Ofisi tarafından yeniden  kkredite edildi.

 

 

 

 

 

 

 KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ MERKEZİMİZİN FAALİYETE GEÇMESİ VE JACIE AKREDİTASYONU

Kemik İliği Nakli Merkezimiz; MK Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi bünyesinde 10 yataklı bir ünite olarak 1998 yılında faaliyete geçmiştir.

14 yıllık bir geçmişi olan merkezimizde, kuruluşunun ilk yılında 10 Otolog (Hastanin Kendinden) Kök Hücre nakli yapılmıştır.

1999 Yılında Allojenik (Kardeş ve Akrabadan)Kök Hücre nakline başlanmış ve  EBMT (Avrupa Kemik İliği Nakli Merkezleri Birliğine) üye olmuştur.

2000 Yılından sonra her yıl Otolog ve Allojenik Kök Hücre nakli sayımızda hızla artış olmuş ve 2009 yılında Şahinur  dedeman Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavileri Merkezi adı altında yeni binasına taşınmış ve 36 yataklı büyük bir merkez halini almıştır.

1999 Yılında yıllık Kemik İliği Nakli sayımız 140’ a ulaşmış ve tüm Avrupa ülkeleri arasında 3. Büyük Merkez olarak yerini almıştır.

Her yıl 140 dolayında Kök Hücre Nakli yapılan merkezimizde, 2010 Yılında, Avrupa ve Dünya standartlarında hizmet vermek amacıyla, çalışmalara başlanmış ve Avrupada merkezi bulunan JACIE  kalite standartları birliğine başvuru yapılmıştır.

İki yıl süren yoğun çalışmalar, eğitimler, yeni düzenlemeler, yeni yapılanmalar ve denetimler sonrası, 2012 Şubat ayında JACIE Akreditasyonu alınmıştır.

 

JACIE NEDİR?

JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT); Dünya ve Avrupa Kemik İliği nakli Cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren bir kuruluştur.

JACIE, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği bir kuruluştur. Avrupadaki tüm merkezlerin aynı standartta kök hücre nakli hizmeti verebilmesi için kalite standartları hazırlar, bu standartları taşıyan merkezleri denetler ve kalite standardına uygunluk onayı alan merkezlere ve JACIE kalite belgesi verir.

JACIE belgesi alan Kemik İliği Nakli Merkezleri, Avrupa ve Tüm dünya ülkeleri tarafından tanınır ve bu merkezlere devlet ve sağlık sigorta şirletleri tarafından hasta gönderilip tedavi ettirilebilir.

 

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİMİZİN DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

Kemik İliği nakli merkezimiz; Üç ayrı birim yönünden  akredite olmuştur.  

Birincisi; Kemik İliği Nakli Kliniği. Kliniğin işleyişi yönünden Avrupa standarlarında Kemik iliği Nakli yapılıyormu? Hastaların ve donörlerin hazırlanması, hastaların tedavisi, Kök Hücre Nakli, Nakil sonrası takip ve tedavileri yönünden denetlendi ve akredite oldu.

İkincisi; Aferez Ünitesi. Hasta ve Donörlerden Kök Hücre toplanması  ve bu hücrelerin hastalara tekrar verilmesine kadar olan aşamalar yönünden akredite oldu.

Üçüncü olarak; Kök Hücre İşleme Laboratuarı. Hasta veya Donörlerden toplanan Kök Hücrelerin işlenmesi, arındırılması, dondurulup saklanması ve tekrar çözülerek hastalara ulaştırılması aşamaları yönünden akredite olmuştur.

 

JACIE Akreditasyonu sürecinde yapılan hazırlıklar

Kemik İliği Nakli Merkezimiz; Akreditasyon hazırlıkları sürecinde, fiziki mekanda düzenlemeler, laboratuar ekipmanlarının yenilenmesi, yeni ve yeterli personel temini, personel eğitimi,  dosya hazırlanması, kayıtlar ve tedavi uygulamalarının standardizasyonu yönünden 2 yıl süren yoğun bir çalışma içine girmiştir.

Jacie Program Direktörlüğü koordinatörlüğünde; Kemik İliği Nakli Klinik direktörlüğü , Kök Hücre Aferezi direktörlüğü, Kök Hücre işleme ve Saklama Laboratuar direktörlüğü olmak üzere 3 ayrı birim kurulmuş. Her birim ayrı ayrı JACIE akreditasyonu almıştır. Tüm birimler; birbiri ile koordineli olarak çalışabildiği gibi, ayrı ayrı olarak ta Yurt içi ve Yurt dışı Diğer Kemik İliği Nakli merkezleri ile işbirliği yapabilecek ve bu merkezlere hizmet verebilecektir.

JACIE AKREDİTASYONU ALMANIN MERKEZİMİZE KAZANDIRDIKLARI

Jacie Akreditasyonu, Kliniğimizin işleyişine bir standart getirecek. Klinik çalışanları, Doktorlar, Hemşireler, Yardımcı sağlık personeli ve sekreterler, Avrupa Standardında eğitim almaktadır. Kliniğin kayıtları, Hastaların hazırlanması ve tedavileri, bu standartlara göre yapılacak ve sonuçta hastaların tedavisinde ve Kemik İliği Naklinde başarı oranı artacaktır. Akredite olan kliniğimize, tüm Avrupa Ülkelerinden ve hatta tüm Dünya Ülkelerinden, Sigorta Kurumları Hasta gönderebilecektir.

 

Jacie Akreditasyonu alacan Kök Hücre Toplama ve İşleme Merkezimizde, Avrupa standardında Kök Hücre toplanabilecek ve işlenebilecek, burada toplanan ve işlenen kök hücreler, Avrupa ülkelerindeki Kemik İliği nakli merkezlerine gönderilebilecektir.

 

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİNİN HİZMET KALİTESİ NELER KAZANDIRACAK?

Merkezimizin hizmet kalitesinin artması icin daha fazla sayıda doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli gerekecek. Daha kaliteli malzemeler kullanılacak ve sonuçta hizmetler daha pahalıya gelecek. Ancak, Sağlık Bakanlığının yaptığı bir çalışma ile, Hizmet kalite belgesi olan ve özellikle Dünya ve Avrupa Standartlarında Akredite olan klinik ve laboratuarların hizmet bedellerinin artırılması  gündemdedir. Tabiki en önemli kazanç, Daha fazla sayıda Kemik İliği Nakli gereken hastaya hizmet verilebilecektir. Daha da önemlisi, hastaların yaşama oranı artacak, yaşam süreleri uzayacaktır.

Yılda ne kadar Kemik İliği Nakli Yapılabilecek?

Şahinur Dedeman Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavileri Merkezinin faaliyete geçtiği 1998 yılından itibaren, yılda 150 kadar Kemik İliği Nakli yapılmaktadır.  Bu sayı ile  Merkezimiz; Türkiyede birinci sırada, Avrupa ülkelerinde ise 3. Sırada  yer almaktadır. Yatak sayısı itibariyle ise, Türkiyenin en büyük merkeziyiz. En önemlisi ise; JACIE akreditasyonu ile, kemik iliği naklindeki başarı oranının artmasıdır.. 

JACIE AKREDİTASYONU SONRASI HEDEFİNİZ NEDİR

 

Kısaca söyleyeyim : ’Hayata Artı Katmaktır.’