ISBT 128 Uluslararası Etiketleme Sistemi Merkezimizde Faaliyete Geçmiştir
  • Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi
  • 1753
ISBT 128 Uluslararası Etiketleme Sistemi Merkezimizde Faaliyete Geçmiştir

ISBT 128 farklı sağlık sistemleri arasında tıbbi ürünlerin bilgi transferi için tanımlama amaçlı oluşturulmuş uluslararası etiketleme sistemidir. ISBT 128 donörler/hastalar için en üst düzeyde doğruluk, güvenlik ve verimlilik sağlamak için oluşturulmuştur. Her toplanan ürün için, benzersiz, son derece esnek ve kapsamlı kodlama yöntemine sahip ISBT 128, insan kaynaklı tıbbi ürünlerin transferi, transfüzyonu veya nakli için uluslararası standart sağlar. 1.11.2014 tarihinden itibaren hastanemizde ISBT 128 etiketleme sistemi kullanılmaya başlanmıştır.