Erciyes İlik Nakli  ve Hücresel Tedavi Merkezi

Erciyes İlik Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kayseri - Türkiye

Medikal Kadro

Prof. Dr. Mustafa ÇETİN

Erciyes Kemik İliği Ünitesi Merkez Sorumlusu

mcetin2000@yahoo.com

 

Prof. Dr. Ali ÜNAL

Erciyes Kemik İliği Ünitesi Merkez Sorumlu Yrd.

JACIE Kalite Direktörü

aunal@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Bülent ESER

Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

beser@erciyes.edu.tr 

 

Doç. Dr. Leylagül KAYNAR

Aferez Başkanı, Birim Sorumlusu

drleylagul@gmail.com 

 

Doç. Dr. Serdar ŞIVGIN

Birim Sorumlusu

drssivgin@gmail.com 

 

Doç. Dr. M. Yavuz KÖKER

İmmünoloji ABD Başkanı ve Flow Laboratuarı Sorumlusu

kokyavuz@gmail.com 

 

Uzm. Dr. Gülşah AKYOL

Araştırma Görevlisi

adigegul@yahoo.com

 

Uzm. Dr. Esra ERMİŞ TURAK

Araştırma Görevlisi

esraturak@gmail.com

 

Dr. Koray DEMİR

Transplant Doktoru 

drkoraydemir@hotmail.com

 

Dr. F. Esen KARAKUŞ

Transplant Doktoru 

esenaydogan@hotmail.com

 

Dr. Ayşe BİREKUL

Aferez Doktoru

birayse1@hotmail.com 

 

Ecz. Volkan KAHRAMAN

Eczacı

ecz_volkan@yahoo.com.tr

 

Aliye ÇELİKSOY

BaşHemşire

aliyeceliksoy@kithemsireleri.com

 

Fatma VARAL

Koordinatör Hemşire

fatos_varol@hotmail.com

 

Filiz KIZILKAYA

Sorumlu Hemşire

filizkizilkaya@gmail.com

 

Sibel ÇİFTÇİ

Sorumlu Hemşire

sibelciftci77@hotmail.com

 

Gülseren YILDIZ

Sorumlu Hemşire

 

 

Elmas COŞKUN

Sorumlu Hemşire

elmas.coskun@hotmail.com

 

Musa SOLMAZ

Aferez Teknik Sorumlusu

solmazmusa@gmail.com